Jokaisella työmaalla, jolla vaaditaan rakennuslupa tai muu viranomaisen toimesta vaadittava valvonta, on oltava vastaava työnjohtaja. Rakennustyötä työmaalla ei saa aloittaa eikä jatkaa ilman hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa. 

Vastaava työjohtaja valvoo, että rakennushanke toteutetaan rakennusteknisesti oikein ja varmistaa, että tarpeelliset valvontailmoitukset tulee tehtyä, katselmukset ja tarkastukset pidetään asianmukaisesti sekä rakennustyöt suoritetaan turvallisuusohjeita noudattaen.

Työnjohtaja toimii rakennuttajan neuvojana rakentamiseen ja materiaaleihin liittyvissä kysymyksissä. Vastaavan työnjohtajan tulee pitää huolta, että tarpeelliset suunnitelmat ovat olemassa ja työt tehdään niiden ja lupien mukaisesti.
Jos sinulla on rakennusprojekti alkamassa niin ota yhteyttä!
Jari / 044-7575 735